Luận văn thạc sĩ Khoa chính sách công

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 702
 • Publication
  Bán chéo sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancassurance) - Thực trạng và hàm ý chính sách cho Việt Nam
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Nguyễn Phan Minh Quang
  ;
  TS. Trần Thị Quế Giang
  Nghiên cứu này tập trung trả lời câu hỏi “Các trục trặc của thị trường bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng - bancassurance hiện nay; nguyên nhân và hệ lụy của những thực trạng trên”, từ đó đưa ra hàm ý chính sách để thị trường bancassurance nói riêng và thị trường BHNT nói chung phát triển bền vững trong tương lai. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính phỏng vấn sâu theo hướng chọn mẫu thuận tiện để tiếp cận góc nhìn khách quan của các bên liên quan từ đó có thể hạn chế tối đa những thiên lệch.
 • Publication
  Mức sẵn lòng chi trả để bù đắp khí thải CO2: Bằng chứng thực nghiệm trong Ngành Hàng không Việt Nam
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  ;
  TS. Doãn Thị Thanh Thủy
  Mục tiêu của luận văn là tìm hiểu về nhu cầu nhằm giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu của hành khách và những động cơ thúc đẩy nhu cầu này, từ đó hiểu rõ hơn về sự ủng hộ của hành khách đối với biện pháp có thể làm tăng chi phí đi lại nhưng giúp giảm phát thải khí CO2 do chuyến bay gây ra.
 • Publication
  Nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế tại Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước CHDC Nhân dân Lào
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Vilaysak Phandanouvong
  ;
  TS. Vũ Thành Tự Anh
  Luận văn này sử dụng khung phân tích “tam giác chiến lược’’ trong khu vực công của Mark Mỏoe nhằm trả lời cho câu hỏi: “Đâu là những hạn chế chính trong quản lý hoạt động HTQT tại Quốc hội nước CHDCND Lào?, và làm thế nào để khắc phục những hạn chế này?’’ Để trả lời câu hỏi này, luận văn đã phân tích 3 nhân tố theo mô hinh ‘’tam giác chiến lược’’ bao gồm: i) UBĐN tại Quốc hội Lào tạo ra giá trị công như thế nào? ii) Tính đúng đắn về mặt kỹ thuật trong quản lý hoạt động đối ngoại của UBĐN? iii) Nguồn lực vận hành trong việc quản lý hoạt động đối ngoại của UBĐN Quốc hội Lào?.
 • Publication
  Geoeconomic and foreign policy implications of Vietnam’s economic dependence on China
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Nguyễn Võ Hoàng Trinh
  ;
  Nguyễn Xuân Thành
  The author applies descriptive analysis to identify asymmetrical dependency in bilateral economic relations and proposes a geoeconomic risk assessment framework. This framework evaluates the risk level, which is positively affected by the degree of asymmetrical relations (the vulnerabilities), the impacts on the receiving economy (the impacts), and the sending state's ability to control economic tools (the threats). Conversely, it is negatively affected by the effectiveness of existing mitigation efforts. The framework employs ordinal occurrence likelihood scales to rank various risk levels.
 • Publication
  Đánh giá tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Hoa Kỳ và của Trung Quốc sang Việt Nam
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Nguyễn Mai Quyên
  ;
  Nguyễn Xuân Thành
  Luận văn lựa chọn xem xét hoạt động thương mại của Việt Nam với hai quốc gia này bị tác động bởi CTTM như thế nào bằng cách xây dựng mô hình định lượng với lý thuyết đánh giá tác động bằng phương pháp ‘Khác biệt trong khác biệt’ (DiD). Từ đó, luận văn so sánh được sự khác biệt giữa tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của hai nhóm hàng bị áp thuế và không bị áp thuế trước và sau khi CTTM xảy ra.