...
...
 
fas fa-file-alt fa-3xResearch outputs
723
fas fa-cogs fa-3xProjects
1
fas fa-users fa-3xPeople
1
Recent Additions
 • Publication
  Tự chủ tài chính bệnh viện công lập: Trường hợp bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Đoàn Thùy Dương
  ;
  PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa
  Nghiên cứu tình huống Bệnh viện Đại Y Dược TP.HCM đã chỉ ra rằng, việc thực thi tự chủ tài chính là quá trình gắn với nhiều quyết định hành động, diễn ra đồng thời với quá trình hoàn thiện khung pháp lý của nhà nước, vì vậy cần thực thi thích ứng để vừa đáp ứng tuân thủ pháp luật và vừa đảm bảo thực hiện được mục tiêu của bệnh viện. Đặc biệt, việc tự chủ tài chính bệnh viện công lập hay tự cân đối thu, chi NS cũng gắn liền với các yếu tố: (1) thiết kế giá dịch vụ phù hợp mục đích y tế, tính đúng, tính đủ các cấu phần; (2) thiết kế thu nhập cho NVYT gắn liền với khuyến khích chuyên môn, chất lượng KCB; (3) quản lý, mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, ….
 • Publication
  Chính sách bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018: Nghiên cứu trường hợp TP. HCM
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Vũ Ngọc Mai
  ;
  PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa
  Từ những dữ liệu thứ cấp và sơ cấp liên quan, tác giả áp dụng khung phân tích ROCCIPI để nhận diện các yếu tố là nguyên nhân thúc đẩy hay cản trở sự hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng giáo viên. Bên cạnh đó, tác giả đánh giá khái quát hoạt động trên bằng khung phân tích thực thi chính sách.
 • Publication
  Phân tích quá trình tổ chức thực hiện chủ trương “Phát triển Bạc Liêu dựa trên nền tảng văn hóa” trong giai đoạn từ 2010 đến nay
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Võ Nhật Nam
  ;
  PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa
  Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, phân tích thực chứng, kết hợp với ứng dụng các khung lý thuyết như Lý thuyết về thay đổi, Khung ma trận quyền hạn – mối quan tâm các bên liên quan, và Thách thức Lãnh đạo thích ứng (với nguồn dữ liệu đầu vào là các tài liệu thứ cấp và phỏng vấn sâu), vai trò của yếu tố văn hóa trong đường hướng phát triển của một địa phương đã được chứng minh một cách rõ nét, mang lại nhiều sự đổi thay trong tình hình kinh tế - xã hội và sinh kế người dân cho tỉnh Bạc Liêu.
 • Publication
  Huy động nguồn lực tài chính dành cho doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Phạm Mạnh Cường
  ;
  TS. Trần Thị Quế Giang
  Để tìm hiểu nguyên nhân khiến DNXH gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực tài chính so với các doanh nghiệp thương mại (DNTM), luận văn tiến hành nghiên cứu những bất cập trong hệ thống tài chính có thể ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của DNXH. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thông qua (i) điều tra khảo sát 24 DNXH được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, (ii) phỏng vấn 17 DNXH, nhà đầu tư, các tổ chức trung gian hỗ trợ, và (iii) nghiên cứu sâu tại bàn các bài nghiên cứu, phỏng vấn về cùng chủ đề.
 • Publication
  Vietnamese fine art market: Asymmetric information and the role of government in improving the market accessibility
  (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, 2024)
  Hà Thị Minh Thư
  ;
  Dr. Jonathan R. Pincus
  Asymmetric information is an inherent characteristic of the global art market, and Vietnam's art scene is no exception. Among the manifold challenges faced by Vietnam's art market, the absence of essential intermediaries and infrastructure emerges as a prominent failure. These inefficiencies create barriers to entry for artists and collectors in Vietnam, resulting in hindered growth within the sector. This research aims to investigate how informational asymmetry impacts the Vietnamese art market and proposes policy choices for enhancing market accessibility.
Most viewed